Danyi Nikolett

Ének-zene, magyar szakos diplomámat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem, a mesterképzést az egri Eszterházy Károly Főiskolán kezdtem el, majd „Közművelődési szakember” felsőfokú szakképesítést szereztem.

Rövid, iskolai kereteken belül töltött tanítási tapasztalat után a múzeumok kultúraközvetítő világába vezetett utam, ahol megismerkedtem a múzeumpedagógiával, felnőttképzési oktatásszervezéssel, és dolgoztam e-learning képzési moderátorként. Ezen élmények megerősítettek az iskolai kereteken kívüli, a gyakorlati tapasztaláson alapuló tanulás hasznosságában, az élethosszig tartó tanulás jelentőségében.

Pályám során segédkeztem gyerekkar vezetésében, egész életemben aktív kórustag voltam/vagyok, és 4 évig vezettem népdalkört, így megtanultam, mit jelent a közösség ereje, milyen fantasztikus érzés a valahova tartozás, a közösségi szerepvállalás.

A torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola tanári gárdájának tagja lenni hatalmas megtiszteltetés, egyben kihívás, és felelősség. A 7. osztály tanítása során több oktatási módszert alkalmazva sajátítják el a tanulók történelmi, irodalmi, nyelvtani, földrajzi, és néphagyományainkról szóló ismereteiket, melyeket népdalok megismertetésével egészítek ki.

Célom a magyarságtudat elmélyítése a fiatalokban, hiszen „a fa koronája oly magasra nő, amilyen mélyen fúródik gyökere a talajba. (…) minél mélyebben bocsátja gyökereit a magyar lélek talajába, annál magasabbra nő a koronája, annál tovább él…” (Kodály Zoltán)

We use cookies. Press OK to accept them.

Részletek OK