History of the School

Azintézmény működése hivatalosan 1935-ben kezdődött, amikor KishColumba, Sylvia és Xavéria szociális testvérek rendszeressétették a magyar nyelv hétvégi oktatását.

1949-tőla magyar Jézus Társasági Atyák irányításával a szervezet nagylétszámú iskolává fejlődött, amihez a világháború utánnagy számban érkező családok, majd az 1956-os menekültekletelepedése nagyban hozzájárult.

A hatvanas években Póta László jezsuita testvér nagy lelkesedéssel, áldozatkészséggel és elkötelezettséggel irányította és fejlesztette az iskolát, majd a nagy érdeklődést tekintetbe véve a Szent Erzsébet Templommal szemben megvásárolt egy épületet, ami ezentúl az iskola intézményének otthonául szolgált.

1971-tőla pedagógus, Jaschkó Balázs atya vette át az iskola irányítását.Kitűnő pedagógiai felkészültséggel rendelkezett és az általaválogatott tanítói karral az intézmény mintaiskoláváfejlődött.

1980-tól az iskolában dolgozó tanerők vették át az intézmény vezetését. Ők voltak: Török András, Kaslik Péter és Rády-Péntek Zsuzsa.

1985-benköltözött az egyházközösség jelenlegi helyére, ahol az iskolaaz újonnan épült ifjúsági központban kapott helyet. Ez az újépület biztosította a közel 200 tanuló elhelyezését. A tanárigárda vezetése után az iskola igazgatását Zadubán György vetteát.

Akanadai állam 1991-ben megszüntette a hétvégi nyelviskoláknaknyújtott anyagi segítségét, ekkor a magyar iskola csatlakozott aTorontó Katolikus Iskolaszékhez, amely anyagi és pedagógiaisegítséggel is hozzájárult az intézmény továbbifejlődéshez.

Akilencvenes évek elején a létszám ismét növekedni kezdett, amiaz iskola bővítésének szükségességét vonta maga után, így1993-ban egy új emeletet építettek a már meglévő központra.

Jelenleg Perényi Csilla igazgatónő vezetésével folyik a színvonalas oktatómunka, szoros együttműködésben Forrai Tamás atyával és a Szent Erzsébet Egyházközösséggel.

Az elmúlt évtizedekben az iskola létszáma rendszeresen kétszáz felett volt, ami egyértelmű képek alkot az iskola iránti igényről, valamint az iskola dolgozóinak lelkes, önzetlen munkájáról.

Also available in: magyar

We use cookies. Press OK to accept them.

Részletek OK