Köszöntünk a Torontói Szent Erzsébet Magyar Iskola Honlapján!

©2011 A Szent Erzsébet Magyar Iskola Hivatalos Honlapja. Minden jog fenntartva.

Árpádházi Szent Erzsébet  (1207-1231)

Magyarországon született, előkelő családból, apja II. András Magyar király, anyja merániai Gertrúd.
Nagyon fiatalon, már négy éves korában eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal.
Hamarosan fényes kísérettel és hozománnyal a németországi Wartburg várába költözött hogy új hazájának szokásait elsajátítsa.
Erzsébet önzetlen, kedves természete rövid idő alatt megnyetre a vár népének tetszését, egyenrangúnak tekintette még a legegyszerűbb, legszegényebb gyermekeket is.
Lajos kezdettől fogva nagyon szerette őt, és a házasságkötés is megtörtént, ami után boldogan élt a fiatal pár, három gyermekük született.
Erzsébet továbbra is lankadatlan szeretettel gondozta családját, segítette a rászorulókat, ínséges időkben például a kastély szinte teljes ennivaló tartalékát megosztotta az éhezőkkel, ebben férje Lajos is feltétlenül támogatta.
Szivének és lelkének legnagyobb részét azonban az Isten iránti szeretet, elkötelezettség uralta.
Már fiatal gyermekkorától kezdve rendszeresen vallási gyakorlatokat végzett, imádkozott, elsősorban mások üdvösségéért.
Néhány év múlva a keresztes hadjáratokban résztvevő Lajos életét vesztette, ezt a hírt sokáig nem merték megmondani neki. Végül is amikor tudomására jutott a valóság, az teljesen lerombolta őt, fájdalmában hamarosan gyermekeivel elhagyta a  várat, ez alkalmat adott Erzsébetnek hogy az evangéliumot szabadon követhesse.
         

Özvegyi hagyatékából kórházat építtetett, ahol önmaga is betegápolóként szolgált. Gyermekeit nevelőkre bízta, azért hogy a legjobb tanításban részesülhessenek.
1231 novemberében megbetegedett, de még utolsó napjaiban is a jótevés volt a szeme előtt, elajándékozott minden földi vagyonát, majd 16-án éjszaka visszaadta lelkét a Teremtőnek.
Marburgban helyezték végső nyugalomra, s négy évvel halála után 1235-ben IX. Gergely pápa szentté avatta.

Ünnepnapja: november 17.
          Jelképe:  rózsa

Iskolatörténet

A Szent Erzsébet Magyar Iskola az 1930-as évektől kezdve egészen napjainkig nyújtott illetve nyújt színvonalas oktatást olyan gyermekek és felnőttek számára, akik a magyar kultúra és nyelv megőrzését szívügyüknek tekintik.
Az intézmény működése hivatalosan 1935-ben kezdődött, amikor Kish Columba, Sylvia és Xavéria Szociális Testvérek rendszeressé tették a hétvégi oktatást.
1949-től a magyar Jézus Társasági Atyák irányításával szervezett nagylétszámú iskolává fejlődött, amiben a világháború után nagy számban érkező családok, majd az 1956-os menekültek letelepedése nagyban hozzájárult.
A hatvanas években Póta László jezsuita testvér nagy lelkesedéssel és áldozatkészséggel irányította és fejlesztette az iskolát, a nagy létszámra való tekintettel megnyitotta a templommal szemben vásárolt épületet az oktatás javára.
1971-től a pedagógus, Jaschkó Balázs atya vette át az iskola irányítását. Kitűnő pedagógiai felkészültségével és a válogatott tanítói karral az intézmény mintaiskolává fejlődött.
1980-tól világi tanerők vették át az iskola vezetését. Török András, Kaslik Péter, Rády-Péntek Zsuzsa után, 1986-ban Zadubán Gyuri bácsi lett a Szent Erzsébet iskola igazgatója.
1985-ben költözött az egyházközösség jelenlegi helyére, ahol az iskola az újonnan épült ifjúsági központban kapott helyet. ez az új épület biztosította a közel 200 tanuló elhelyezését.
A kanadai állam 1991-ben megszüntette a hétvégi nyelviskoláknak nyújtott anyagi segítségét, ekkor az magyar iskola csatlakozott a Torontó Katolikus Iskolaszékhez, amely anyagi és természetesen pedagógiai segítséggel is hozzájárult az intézmény további fejlődéshez.
A kilencvenes évek elején a létszám ismét növekedni kezdett, ami az iskola bővítésének szükségességét vonta maga után, így 1993-ban egy új emeletet építettek a már meglévő központra.
Jelenleg Perényi Csilla igazgatónő vezetésével folyik a színvonalas oktató munka, szoros együttműködésben Rigó Jenő atyával és a Szent Erzsébet Egyházközösséggel.

Az elmúlt évtizedekben az iskola létszáma rendszeresen kétszáz felett volt, ami egyértelmű képek alkot az iskola iránti igényről, valamint az iskola dolgozóinak lelkes, önzetlen
munkájáról.

További információk az iskolánkról Az iskola oldalon találhatóak.

aaaaaaaaaaaaiii